Zavolajte nám

 +421 903 845 915

Menu avgym porfolio

powerful

Vybavenie telocviční

customize

Športoviská

responsive

Detské ihriská

creative

Revízia a Servis

Technické kontroly a servis

Servisné služby

AVgym spol. s r.o. poskytuje kompletný servis športovo - technických zariadení, športových náčiní a strojov s výnimkou náčiní súvisiacich s vodnými športmi.
 

Fitnesscentrá

 • servis mechanických posilňovacích strojov,
 • servis elektrických strojov
 • servis športových náčiní
 • čalúnické opravy

Telocvične

 • servis a opravy zabudovaných zostáv
 • servis a opravy nosných konštrukcií
 • servis a opravy športových zariadení

Ihriská

 • údržba a oprava exteriérových detských ihrísk
 • údržba a oprava exteriérových športovísk

Športové a telovýchovné zariadenia

 • pozáručný servis športových a telovýchovných zariadení v súlade zákonných noriem v zmysle nariadenia vlády 349/2010 s účinnosťou od 1.1.2011

Kontrola technickej bezpečnosti

 • realizácia technickej a bezpečnostnej kontroly športovo – rekreačných zariadení a detských ihrísk podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

Potvrdenie o vykonaní kontroly

školskej telocvične, športového náradia a náčinia a vonkajšie zariadenia pre deti a mládež

Kontrola sa vychádza zo Zákona 124/2006 Z.z. §6 ods.1 pís. d) , Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č.525/2007 Z.z. §2 ods. 6, §4 ods. 1,2,3,4,5 , z vyhlášky MZ SR č. 527/2007 §2 ods. 1,2 § 3,5 §5 ods. 7, vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia o ľudské telo § Nariadenie vlády SR č.349/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo – rekreačných zariadení.

Bližšie informácie ohľadom servisných služieb poskytneme na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0903 845915 , 0903 845915.