Rebriny bytové

bočnice rebrín sú smrekové, priečky z buku v počte 9 kusov.