SC25_Basketbalové odpočty

Svetelný ukazovateľ, výška číslic 20x14cm, čas hry, akčný čas, oddychvý čas.