SC10A_Basketbalový_ukazovateľ

Svetelný ukazovateľ s ovládaním, výška číslic 10cm, čas, skóre, periodu, akčný čas.