DSK_halový ukazovateľ

Svetelný ukazovateľ s ovládaním, výška číslic 10cm, čas, skóre /velkosť 40x60cm/, napájenie 230V.