Zavolajte nám

 +421 903 845 915

Menu avgym porfolio

powerful

Vybavenie telocviční

customize

Športoviská

responsive

Detské ihriská

creative

Revízia a Servis

Športová diagnostika

Športová diagnostika zahŕňa

  • testy pohybových schopností a funkčnej pripravenosti
  • analýza a vyhodnotenie výsledkov v prehľadných tabuľkách
  • stavba individuálnych tréningových programov
  • tréningové programy pre hráčov v rekonvalescencii, po zranení a po ochorení
  • pravidelný monitoring, konzultovaný s klubovým lekárom a trénermi družstva
  • návrh suplementácie v individuálnom tréningovom programe.

Prečo je športová diagnostika tak dôležitá?

  • zlepšenie efektivity a športových výkonov
  • súčasť moderných cvičebných programov
  • kondícia ovplyvňuje celkový výkon

Diagnostikovanie pohybových schopností je neodmysliteľnou súčasťou moderny a efektivity
v športe bez rozdielu na vekovú kategóriu. Kondičné schopnosti človeka, ktoré výrazne
ovplyvňujú celkový výkon hráča, je nevyhnutné sledovať v periodických cykloch z dôvodu ich
variabilnej krivky podmienenej tréningovým programom.

Spätná väzba výsledkov v jednotlivých testoch pohybovej výkonnosti a ďalšie nastavenie
ukazovateľov v tréningovom cykle je základnou podmienkou úspešnosti cieleného programu.

Kedy je potrebná diagnostika?

Každý makrocyklus v príprave má svoje špecifiká na rozvíjané
pohybové schopnosti
za rešpektovania ich senzitívnych období.
Samotné testovanie pohybových schopností je časovo nenáročné,
nenaruší kontinuitu v tréningovom programe.

Výnimkou je test anaeróbnej kapacity organizmu tzv. Wingate testu,
ktorý je potrebné naplánovať špecificky v tréningovom mikrocykle.

 

Výsledkový servis

Každý športovec je po absolvovaní testu evidovaný v databáze v elektronickej podobe,
čím je možné sledovať krivku výkonnosti športovca a jeho priebeh v danom sledovanom cykle.

Tréner dostáva presné a čitateľné informácie nielen o aktuálnom stave zverenca ale aj o priebehu
dynamiky stavu sledovaných pohybových schopností v prehľadných tabuľkách a grafoch.