Vybavenie telocviční

VYBAVENIE TELOCVIČNÍ

Ponúkame montáž kompletného vybavenia telocviční, športových hál, gymnastických zázemí, posilňovní atd. vrátane športového vybavenia a zariadenia. Vykonávame realizácie malých zákaziek, ako aj v spolupráci s partnerskými firmami výstavby športových hál a telocviční a to kompletne s dodávkou a montážou. Ďalej realizujeme dodávky a montáže športových povrchov, športového vybavenia, obloženia,  na okná, predelovacích opôn, diváckych tribún, svetelných tabúľ,  atd.

Nakupujte športové zariadenia nielen lacné, ale aj bezpečné. Odskúšané, certifikované a bezpečné zariadenie je dôležitejšie ako cena!

View the embedded image gallery online at:
https://www.avgym.sk/komplet-ponuka#sigFreeIdead1e14459

Čítať ďalej...

Vonkajšie športoviská

VONKAJŠIE ŠPORTOVISKÁ

Vykonávame kompletné realizácie vonkajších športovísk umiestnených v exteriéry. Sú to napr. kurty pre tenis, volejbal, plážový volejbal, víacúčelové ihriská, ihriská pre streetball, futbal, športové vybavenie, tribúny, striedačky pre hráčov, vonkajšie kabíny, lavice, mantinely okolo ihrísk, sedačky, tribúny atd.

Na všetky tieto vonkajšie športoviská vyrábame a dodávame potrebné zariadenie v prevedení pre exteriérové použitie(volejbalové a tenisové stĺpiky, bránky pre futbal, hokej, florbal aj hádzanú, basketbalové konštrukcie s doskami a obručami atd. u všetkých týchto zariadení vykonávame aj montáž).

Nakupujte športové zariadenia nielen lacné, ale aj bezpečné. Odskúšané, certifikované a bezpečné zariadenie je dôležitejšie ako cena!


View the embedded image gallery online at:
https://www.avgym.sk/komplet-ponuka#sigFreeId7abc7a6b7e

Čítať ďalej...

Technické kontroly a servis

Servisné služby

AVgym spol. s r.o. poskytuje kompletný servis športovo - technických zariadení, športových náčiní a strojov s výnimkou náčiní súvisiacich s vodnými športmi.
 

Fitnesscentrá

 • servis mechanických posilňovacích strojov,
 • servis elektrických strojov
 • servis športových náčiní
 • čalúnické opravy

Telocvične

 • servis a opravy zabudovaných zostáv
 • servis a opravy nosných konštrukcií
 • servis a opravy športových zariadení

Ihriská

 • údržba a oprava exteriérových detských ihrísk
 • údržba a oprava exteriérových športovísk

Športové a telovýchovné zariadenia

 • pozáručný servis športových a telovýchovných zariadení v súlade zákonných noriem v zmysle nariadenia vlády 349/2010 s účinnosťou od 1.1.2011

Kontrola technickej bezpečnosti

 • realizácia technickej a bezpečnostnej kontroly športovo – rekreačných zariadení a detských ihrísk podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

Potvrdenie o vykonaní kontroly

školskej telocvične, športového náradia a náčinia a vonkajšie zariadenia pre deti a mládež

Kontrola sa vychádza zo Zákona 124/2006 Z.z. §6 ods.1 pís. d) , Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č.525/2007 Z.z. §2 ods. 6, §4 ods. 1,2,3,4,5 , z vyhlášky MZ SR č. 527/2007 §2 ods. 1,2 § 3,5 §5 ods. 7, vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia o ľudské telo § Nariadenie vlády SR č.349/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo – rekreačných zariadení.

Bližšie informácie ohľadom servisných služieb poskytneme na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0903 845915 , 0903 845915.

Detské ihriská

Detské ihriská

Dodávame detské ihriská na kľúč, tj.vrátane návrhov, projektov, zemných prác, montáže prvkov, vybudovania plochy tlmiacej náraz. Všetky naše výrobky na detské ihriská sú certifikované v súlade s ČSN EN 1176.

Nakupujte prvky detských ihrísk nielen lacné, ale tiež bezpečné. Odskúšané, certifikované a bezpečné zariadenie je dôležitejšie než cena!

Veľmi dôležitým faktorom je pre nás bezpečnosť deti!

View the embedded image gallery online at:
https://www.avgym.sk/komplet-ponuka#sigFreeIde701f79f50

Čítať ďalej...

Športová diagnostika

Športová diagnostika zahŕňa

 • testy pohybových schopností a funkčnej pripravenosti
 • analýza a vyhodnotenie výsledkov v prehľadných tabuľkách
 • stavba individuálnych tréningových programov
 • tréningové programy pre hráčov v rekonvalescencii, po zranení a po ochorení
 • pravidelný monitoring, konzultovaný s klubovým lekárom a trénermi družstva
 • návrh suplementácie v individuálnom tréningovom programe.

Prečo je športová diagnostika tak dôležitá?

 • zlepšenie efektivity a športových výkonov
 • súčasť moderných cvičebných programov
 • kondícia ovplyvňuje celkový výkon

Diagnostikovanie pohybových schopností je neodmysliteľnou súčasťou moderny a efektivity
v športe bez rozdielu na vekovú kategóriu. Kondičné schopnosti človeka, ktoré výrazne
ovplyvňujú celkový výkon hráča, je nevyhnutné sledovať v periodických cykloch z dôvodu ich
variabilnej krivky podmienenej tréningovým programom.

Spätná väzba výsledkov v jednotlivých testoch pohybovej výkonnosti a ďalšie nastavenie
ukazovateľov v tréningovom cykle je základnou podmienkou úspešnosti cieleného programu.

Kedy je potrebná diagnostika?

Každý makrocyklus v príprave má svoje špecifiká na rozvíjané
pohybové schopnosti
za rešpektovania ich senzitívnych období.
Samotné testovanie pohybových schopností je časovo nenáročné,
nenaruší kontinuitu v tréningovom programe.

Výnimkou je test anaeróbnej kapacity organizmu tzv. Wingate testu,
ktorý je potrebné naplánovať špecificky v tréningovom mikrocykle.

 

Výsledkový servis

Každý športovec je po absolvovaní testu evidovaný v databáze v elektronickej podobe,
čím je možné sledovať krivku výkonnosti športovca a jeho priebeh v danom sledovanom cykle.

Tréner dostáva presné a čitateľné informácie nielen o aktuálnom stave zverenca ale aj o priebehu
dynamiky stavu sledovaných pohybových schopností v prehľadných tabuľkách a grafoch.