Športová diagnostika

Športová diagnostika zahŕňa

 • testy pohybových schopností a funkčnej pripravenosti
 • analýza a vyhodnotenie výsledkov v prehľadných tabuľkách
 • stavba individuálnych tréningových programov
 • tréningové programy pre hráčov v rekonvalescencii, po zranení a po ochorení
 • pravidelný monitoring, konzultovaný s klubovým lekárom a trénermi družstva
 • návrh suplementácie v individuálnom tréningovom programe.

Prečo je športová diagnostika tak dôležitá?

 • zlepšenie efektivity a športových výkonov
 • súčasť moderných cvičebných programov
 • kondícia ovplyvňuje celkový výkon

Diagnostikovanie pohybových schopností je neodmysliteľnou súčasťou moderny a efektivity
v športe bez rozdielu na vekovú kategóriu. Kondičné schopnosti človeka, ktoré výrazne
ovplyvňujú celkový výkon hráča, je nevyhnutné sledovať v periodických cykloch z dôvodu ich
variabilnej krivky podmienenej tréningovým programom.

Spätná väzba výsledkov v jednotlivých testoch pohybovej výkonnosti a ďalšie nastavenie
ukazovateľov v tréningovom cykle je základnou podmienkou úspešnosti cieleného programu.

Kedy je potrebná diagnostika?

Každý makrocyklus v príprave má svoje špecifiká na rozvíjané
pohybové schopnosti
 za rešpektovania ich senzitívnych období.
Samotné testovanie pohybových schopností je časovo nenáročné,
nenaruší kontinuitu v tréningovom programe.

Výnimkou je test anaeróbnej kapacity organizmu tzv. Wingate testu,
ktorý je potrebné naplánovať špecificky v tréningovom mikrocykle.

 

Výsledkový servis

Každý športovec je po absolvovaní testu evidovaný v databáze v elektronickej podobe,
čím je možné sledovať krivku výkonnosti športovca a jeho priebeh v danom sledovanom cykle.

Tréner dostáva presné a čitateľné informácie nielen o aktuálnom stave zverenca ale aj o priebehu
dynamiky stavu sledovaných pohybových schopností v prehľadných tabuľkách a grafoch.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K ŠPORTOVEJ DIAGNOSTIKE
NAPÍŠTE NÁM NEZÁVÄZNÝ DOPYT, PRÍPADNE NÁM ZAVOLAJTE 0903 845 915.

AVgym spol. s.r.o.
PaedDr. Andrej Výboh, PhD.
Studenohorská 19
841 03 Bratislava

 • Email: info@avgym.sk
 • Mobil: +421 903 845 915

O nás

Spoločnosť AVGYM s.r.o. ponúka kompletnú dodávku vybavenia pre telocvične, multifunkčné ihriská, športoviská, špeciálne kurty, oplotenie športovísk, mantinely, ochranné siete ako do telocviční, tak i pre vonkajšie ihriská a športoviská. Dodávame aj detské ihriská, športové podlahy a vonkajšie povrchy. Môžeme tak vybaviť interiéry a exteriéry pre rôzne druhy športov kompletne podľa vašich želaní.

Please publish modules in offcanvas position.