Zavolajte nám

 +421 903 845 915

Menu avgym porfolio

powerful

Vybavenie telocviční

customize

Športoviská

responsive

Detské ihriská

creative

Revízia a Servis

Online katalóg

Tu si môžete pozrieť bližšie ponúkané produkty.

Online kalalóg

Katalógy a prospekty

Pripravujeme...

Certifikácia výrobkov

Osvedčenie o preskúšaní podľa naknovších európskych noriem s následujúcimi certifikátmi.

Odborná technická kontrola

Zaisťujeme vykonanie kontroly detských ihrísk, športovísk a telocviční na základe certifikátov a poverenej osoby.

Vitajte v AVGYM

Spoločnosť AVGYM s.r.o. sa zaoberá projektovaním ihrísk, vnútorných a vonkajších športovísk. Dodávame športové náčinia pre školské i verejné telocvične, gymnastické haly, posilňovne, štandardné športové plochy i tlmiace náraz, mantinely, ochranné siete, ochranné steny a špecifické športové oplotenia. Vybavujeme športové kancelárie a šatne nábytkom, plánovacími a informačnými tabuľami, nástenkami. Realizujeme kontroly športovísk podľa štátnych i všeobecne platných technických noriem EÚ, pasportizácie ihrísk. Aj na ich základe ponúkame odstraňovanie funkčných a bezpečnostných nedostatkov. V súlade so zákonom 124/2006 Z.z. § 6 odst. 1, písmeno d), zabezpečujeme konzultácie a školenia prevádzkovateľom športových zariadení. Pre školy: implementáciu nariadení a ustanovení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl z znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení dotknutých zákonov, vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. §2 ods. 6, §4 ods. 1,2,3,4,5, Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 §2 ods. 1,2, § 3,5, §5 ods. 7 Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z.z. ustanovujúcom podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo–rekreačných zariadení.

Hlavné benefity

  • Bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Certifikované materiály
  • Rýchla dodávka od projektu k realizácii
  • Odborná technická kontrola
  • Dodávka priamo od výrobcu
  • Dlhoročné skúsenosti
  • Predĺžená záruka
  • Výhodné ceny